banner

Polymerizačný inhibítor

  • ZJ5575

    ZJ5575

    Úvod Číslo CAS:2122-49-8 Chemický názov: Tri-(4-hydroxy-TEMPO) fosfitová štruktúra:ZJ5575 je nový typ vysoko účinného inhibítora.Výkonové výhody Odolnosť ZJ5575 voči kopolymerizácii je lepšia ako odolnosť fenolov, aromatických amínov, éterov, chinónov a nitrozlúčenín.Navrhované aplikácie ZJ5575 je vhodný na zabránenie samopolymerizácii olefínu a nenasýteného monoméru v procese výroby, separácie, rafinácie, skladovania a prepravy...