banner

Nátery

  • Nátery aaa proti žltnutiu na technické plasty

    Nátery
    proti žltnutiu pre technické plasty

    Okrem fotooxidácie môže byť filmotvorná živica v povlaku degradovaná hydrolýzou, najmä keď je teplota povlaku zvýšená pri vysokom slnečnom svetle.Za týchto podmienok môžu absorbované molekuly vody v povlaku napadnúť kovalentné väzby v živici a prerušiť polymérne reťazce, čo vedie k nižšej molekulovej hmotnosti.Polyesterové a alkydové živice sú na tento efekt náchylnejšie ako polyuretány a epoxidy.