LAB - Yantai Syntholution New Material Technology Company
banner

LAB

V súčasnosti spoločnosť vybudovala štyri výskumné a vývojové centrá s kompletnou sadou experimentálnych zariadení na syntézu, analýzu a test starnutia.Laboratórium je vybavené vysokovýkonným kvapalinovým chromatografom HPLC, plynovým chromatografom GC, diferenciálnym termálnym skenerom DSC, termogravimetrickým TGA, UV-Vis spektrofotometrom, Fourierovým infračerveným spektrometrom FTIR, mikro digitálnym prístrojom na meranie bodu topenia, prístrojom na testovanie starnutia xenónovej lampy, xenónovou lampou CLM-SN testovacia skrinka, stroj na testovanie starnutia QUV, stroj Pull a ďalšie testovacie zariadenia.Analýzu a detekciu má na starosti špeciálna osoba.
Syntholution Tech.má schopnosť analyzovať neznáme látky.Existuje už niekoľko úspešných prípadov, ktoré môžeme zákazníkom ukázať, že vieme analyzovať neznáme komponenty a poskytnúť ekvivalenty zákazníkom.