banner

Polyamidové prísady

 • H3391 aaa svetelný stabilizátor, polyamid, nižšia rýchlosť pretrhnutia vlákna pri spriadaní vlákna

  H3391
  stabilizátor svetla, polyamid, nižšia rýchlosť pretrhnutia vlákna pri spriadaní vlákna

  Výkonnostné výhody
  · Multifunkčná prísada do polyamidov
  · Vylepšené spracovanie taveniny polyamidov
  · Vylepšená dlhodobá tepelná a fotostabilita
  · Vylepšená schopnosť farbiva, jednoduchá manipulácia
  · Vynikajúca kompatibilita s polymérmi

 • H3311 aaa proti žltnutiu pri polymerizácii a spracovaní polyamidov

  H3311
  proti žltnutiu pri polymerizácii a spracovaní polyamidov

  ÚVOD Stabilizátor H3311 je fosfátový antioxidant, ktorý sa používa hlavne ako nylonový antioxidant, ktorý môže výrazne zlepšiť dlhodobé tepelné starnutie kyslíkom (LTTS) a odolnosť voči žltnutiu.VÝHODY VÝKONU Lepšia redukovateľnosť a neoxidovateľnosť V procese polymerizácie nie je možné pridať žiadne farebné znečistenie NAVRHOVANÉ APLIKÁCIE Stabilizátor H3311 sa používa hlavne pri polymerizácii a spracovaní polyamidov ako PA 6 a PA 66, ktoré dokážu účinne chrániť nylonový produkt...
 • H3302 aaa tekutý svetelný stabilizátor, polyamid, syntéza nylonu

  H3302
  tekutý svetelný stabilizátor, polyamid, syntéza nylonu

  Úvod Číslo CAS:36768-62-4 Chemický názov: Štruktúra triacetóndiamínu:H3302 je multifunkčná prísada používaná v nylone, ktorá sa môže použiť ako antioxidant v procese polymerizácie nylonu a ako stabilizátor svetla v nylonových výrobkoch.VÝHODY VÝKONU l Vysoká tepelná stabilita l Dobrá kompatibilita s kaprolaktámom a hexametyléndiamínom a inými surovinami l Môže sa podieľať na syntéznej reakcii nylonu a existuje v molekulárnom reťazci nylonu ako fotostabilný fu...
 • AO3398 aaa antioxidant, polymerizácia, výroba, polyamid, technické plasty

  AO3398
  antioxidant, polymerizácia, výroba, polyamid, technické plasty

  ÚVOD Číslo CAS:23128-74-7 Chemický názov: 3,3′-bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N'-hexametyléndipropionamid Štruktúra:AO3398 je bránený fenolový antioxidant, hlavne na použitie v polyamidových materiáloch VÝHODY VÝKONU ·Žiadne odfarbovanie ·Nižšia prchavosť ·Vynikajúca extrakčná odolnosť v horúcej vode · Vynikajúci synergický efekt so sekundárnymi antioxidantmi ·Vynikajúca kompatibilita s polyamidom NAVRHOVANÉ APLIKÁCIE AO3398 je vynikajúci...